Orbitek

W tej grze naszym zadaniem jest pomóc Orbitkowi zebrać wszystkie klucze z planszy i udać się do wyjścia. Oprócz tego zbieramy kropelki i inne bonusy. Sterujemy strzałkami, a Spacją strzelamy, wisimy na linie, otwieramy drzwi.